نویسنده : admin
موضوع :
۱۳۹۸/۰۴/۱۸
نویسنده : admin
موضوع : ۱۳۹۸/۰۴/۱۸

جوجه با استخوان کبابی دوازه روز اول در پرورش جوجه های گوشتی مهم ترین دوره در پرورش جوجه های گوشتی می باشد،اکثرا پس از پایان  دوره هفت روزه معتقد هستند جوجه ها نیاز به مراقبت ندارند ولی کاملا برعکس است و در هفته دوم مانند هفته اول جوجه ها شدیدا نیار به مراقبت دارند و درجه حرارت در سطح بستر در پرورش جوجه ها از مهمترین عوامل است. جوجه ها و دانه های مورد استفاده به مرغداری های مجاز منتقل میشوند و قبل از...