نویسنده : admin
موضوع :
۱۳۹۸/۰۴/۱۸
نویسنده : admin
موضوع : ۱۳۹۸/۰۴/۱۸

جوجه با استخوان کبابی

دوازه روز اول در پرورش جوجه های گوشتی مهم ترین دوره در پرورش جوجه های گوشتی می باشد،اکثرا پس از پایان  دوره هفت روزه معتقد هستند جوجه ها نیاز به مراقبت ندارند ولی کاملا برعکس است و در هفته دوم مانند هفته اول جوجه ها شدیدا نیار به مراقبت دارند و درجه حرارت در سطح بستر در پرورش جوجه ها از مهمترین عوامل است.

جوجه ها و دانه های مورد استفاده به مرغداری های مجاز منتقل میشوند و قبل از ورود باید محل پرورش جوجه ها آماده شده باشد ،هنگام ورود جوجه ها مراقبت های اولیه از اهمیت زیادی برخوردار است.

پرورش جوجه کبابی به این گونه تعریف میشود که نگهداری از جوجه ای یک روزه طبق یک اصول و برنامه ریزی دقیق و بهداشتی و رسیدن به وزن مطلوب جهت کشتار می باشد.

جوجه های گوشتی نژادهای مختلفی دارند که شامل جوجه گوشتی راس،جوجه گوشتی پلاس ،جوجه گوشتی کاب هستند.

جوجه با استخوان کبابی

مهمترین نکته در پرورش مرغ رعایت کردن بهداشت مرغداری و جلوگیری از بیماری هاست .

پرورش جوجه گوشتی به روش سنتی : اول از مه جایگاه مرغداری را برای جوجه های یک روزه مهیا کنیم ،جایگاه در رشد جوجه ها نقش خیلی مهمی دارند.

آماده سازی بستر جوجه گوشتی ،شستن جایگاه برای بهداشت جوجه ها ،استفاده از مواد ضدعفونی ،پهن کردن بستر  و تقسیم بندی جایگاه از جمله کارهای مرغداری می باشد.

 

جوجه با استخوان کبابی

مواد غذایی جوجه های کبابی بسته به نژاد و عوامل محیطی با هم تفاوت دارد ،از این رو برای  استفاده و انتخاب مواد غذایی به عوامل مختلف توجه کرد.

یکی از عوامل بیماری زا در جوجه ها بیماری انسفالو منیک است و به علت لرزش و عدم آهنگی در جوجه ها ی آلوده بوجود می اید و جوجه های ۱ تا ۶

هفته به این ویروس هستند .

فروش عمده جوجه با استخوان کبابی در تهران و سراسر کشور با ما تماس بگیرید.

۰۹۱۲۲۱۷۸۷۶۸

بهترین کیفیت در سطح ایران

جوجه با استخوان کبابی

برای این مطلب دیدگاه خود را ارسال کنید